Kategoria: trening

Ekscentryczny trening siłowy – TestYou GYRO

TestYou GYRO to urządzenie inercyjne, dzięki któremu można wykonać trening ekscentryczny każdej partii ciała. Ćwiczący generuje opór wyłącznie za pomocą siły własnych mięśni, co czyni trening niezależnym od siły grawitacji. Ćwiczenia inercyjne są doskonałym wyborem zarówno w treningu siłowym, jak i funkcjonalnym.

Zaletami ćwiczeń na urządzeniu TestYou GYRO w treningu siłowym są:

  • Zwiększenie masy i siły mięśniowej w krótkim czasie
  • Poprawa siły mięśniowej bez znaczącego obciążenia metabolicznego
  • Zwiększenie mobilności w stawach
  • Poprawa siły eksplozywnej i wyniku sportowego

Trening inercyjny przy TestYou GYRO przebiega stopniowo. Siła, która jest użyta do „rozpędzenia” urządzenia w fazie koncentrycznej jest mniejsza niż siła, która ponownie wraca do ćwiczącego – czyli praca/siła w fazie ekscentryczniej. Zapobiega to naciągnięciom, naderwaniom mięśni oraz innym możliwym urazom podczas wykonywanego ruchu.

 

W ćwiczeniu ekscentrycznym siła generowana w mięśniu jest maksymalna, dlatego też głównym skutkiem treningu ekscentrycznego jest przyrost siły. Człowiek w fazie ekscentrycznej jest silniejszy o około 30-40 % aniżeli w koncentrycznej. Oznacza to, że jeśli potrafimy wykonać przysiad ze 100kg, to swobodnie powinniśmy opuścić ciężar co najmniej 130kg w kontrolowany sposób w dół.

Trening inercyjny wpływa korzystnie na funkcjonowanie mięśni – podnosi ich siłę, prędkość oraz dynamikę skurczów. Trening oparty na fazie ekscentrycznej powoduje większą hipertrofię niż trening tradycyjny.

 

Ponadto należy zwrócić uwagę na to, że TestYou GYRO jest urządzeniem bezpiecznym, na którym można wykonywać trening ekscentryczny  bez koniecznej asekuracji trenera. Dodanie do swojego treningu ćwiczeń inercyjnych jest stymulacją dla naszego organizmu do zwiększenia syntezy kolagenu i  przebudowy tkanek w ścięgnach. Dzięki temu zadbamy o nasze ciało i zmniejszamy ryzyko wystąpienia urazów.

Więcej

Trening Flywheel

Czym jest trening flywheel?

Trening flywheel jest innowacyjną metodą stosowaną przez profesjonalistów na całym świecie. W porównaniu z klasycznym treningiem z ciężarami jest ona bardziej efektywna i bezpieczna dla ćwiczącego. Trening flywheel opiera się na wykonywaniu ćwiczeń ekscentrycznych, które są możliwe dzięki zastosowaniu  bezwładności koła zamachowego, zapewniającego optymalny opór. Dodatkowo pozwala on na wykonanie wielu ćwiczeń przy użyciu tylko jednego urządzenia. Dzięki temu zwiększysz siłę w szybki, nowoczesny i bezpieczny sposób.

Trening ekscentryczny

Metoda treningu ekscentrycznego oparta jest na spowolnieniu fazy opuszczania. W celu uzyskania maksymalnej mocy w fazie ekscentrycznej, trzeba uzyskać optymalne obciążenie, co w przypadku treningu flywheel jest dużo łatwiejsze i bezpieczniejsze dla ćwiczącego.

Czy trening flywheel jest dla mnie?

Odpowiedź brzmi TAK. Metoda flywheel jest odpowiednia dla wszystkich dyscyplin sportowych i pozwala osiągnąć indywidualne cele treningowe. Można ją również z powodzeniem stosować w rehabilitacji oraz zajęciach fitness, a wymienne obciążenia pozwalają na łatwe dostosowanie poziomu trudności do swoich predyspozycji fizycznych.

 

Jakie są główne zalety treningu flywheel?

-polepszenie stanu zdrowia
-szybszy przyrost mięśni
-zmniejszenie ryzyka kontuzji
-niższe koszty treningu

Dowody naukowe

Efektywność treningu flywheel została potwierdzona w badaniach naukowych. Obecnie wszystkie publikacje porównawcze wykazują przewagę treningu flywheel nad tradycyjnym treningiem z ciężarami pod względem zwiększenia mocy mięśni, siły, hipertrofii i wyników sportowych. Można dotrzeć do wielu artykułów poruszających ten temat:

Effects of eccentric-overload training program on muscle-injury prevention and performance in junior elite soccer players.

Hamstring injury occurrence in elite soccer players after preseason strength training with eccentric overload.

Neuromuscular and balance responses to flywheel training versus weight training in older person

 

 


 

Więcej

Be always up to date with training information, subscribe TestYou newsletter!