Tag: tenis

Tenis- ćwiczenie antycypacji

Funkcja:

Ćwiczenie rozwija umiejętność obserwacji ruchów przeciwnika i szybkiego wyciągania wniosków. Dzięki temu treningowi zawodnik będzie potrafił łatwo przewidywać zagrania rywala i zdobędzie nad nim przewagę.

 

Ustawienie:

Po włączeniu treningu „Anticipation” zakryj semafor z wyświetlonym wzorem. Następnie pojawią się wzory na 3 semaforach – to są semafory trenującego. Pozostałe 3 należą do trenera. Trenujący oraz trener stoją naprzeciwko siebie w odległości kilku metrów. Przed sobą mają ustawione po 3 przypisane do nich semafory.

Informacja:

Do każdego semafora po stronie trenera, przypisany jest konkretny semafor po stronie zawodnika. Zawodnik poprzez obserwację ruchów trenera uczy się reguły. Po chwili jest w stanie coraz szybciej reagować na same ruchy ciała trenera.

Wykonanie:

 1. Trener rozpoczyna ćwiczenie zakrywając pierwszy semafor ze znakiem „X”.
 2. Zawodnik próbuje szczęścia i szuka odpowiadającego mu semafora.
 3. Po zakryciu odpowiedniego semafora, znaki „X” po stronie trenującego znikają
 4. Trener zakrywa kolejny semafor
 5. Zawodnik wykorzystuje wiedzę z poprzedniego kroku i stara się jak najszybciej zakryć dobry semafor.
 6. Gdy zawodnik odkryje całą regułę, należy losowo zmienić pozycje semaforów.

Pamiętaj!

Przewidując działania przeciwnika musimy skupić się jednocześnie na wielu elementach. Wprowadzenie w semaforach różnych symboli pozwoli na pełne przygotowanie mózgu do antycypacji na korcie.

To ćwiczenie jest inspiracją od naszych specjalistów. Sprzęt oraz platforma TESTYOU Premium pozwalają na  tworzenie treningów, których limitem jest tylko Wasza wyobraźnia. Wymyśl swoje autorskie ćwiczenia i ciesz się treningiem przyszłości!

Więcej

Tenis- ćwiczenie uwagi szerokiej i wąskiej

Funkcja:

To ćwiczenie rozwinie u zawodnika uwagę szeroką i wąską, czyli błyskawiczną umiejętność przełączenia się między obserwacją jednego, ważnego elementu, a przeglądem szerszego pola gry. Dzięki temu treningowi gracz efektywnie skoordynuje poruszanie się  po korcie z uderzeniami.

Ustawienie:

Po włączeniu ćwiczenia na jednym z semaforów pojawi się symbol „X”. Ustaw semafor na środku linii dzielącej kara serwisowe. Zakryj semafor „X”. W kolejnym kroku pojawią się symbole na 5 pozostałych semaforach. Wśród nich ten sam symbol pojawi się 2 razy. Zakryj jeden z nich. Ten, który nie zareaguje na ruch umieść na środku siatki. Pozostałe semafory powinny znajdować się w zewnętrznych rogach obu kar serwisowych.

Wykonanie:

 1. Zawodnik rozpoczyna ćwiczenie zza linii kar serwisowych. Podbiega i zakrywa semafor „X”.
 2. Semafor przyczepiony do siatki pokazuje symbol, który zawodnik musi odszukać na semaforach w rogach kar serwisowych.
 3. Zawodnik podbiega i zakrywa wyszukany semafor.
 4. Zawodnik wraca do linii dzielącej kara serwisowe i ponownie zakrywa semafor „X”
 5. Pozostałe kroki ćwiczenia wykonuje się analogicznie.

Pamiętaj!

Tenis jest grą, gdzie koncentracja zawodnika może być łatwo zachwiana. Włączenie w aplikacji rozpraszających dźwięków pozwoli na jeszcze efektywniejszy trening.

To ćwiczenie jest inspiracją od naszych specjalistów. Sprzęt oraz platforma TESTYOU Premium pozwalają na  tworzenie treningów, których limitem jest tylko Wasza wyobraźnia. Wymyśl swoje autorskie ćwiczenia i ciesz się treningiem przyszłości!

Więcej

Tenis- ćwiczenie pamięci

Funkcja:

Ćwiczenie służy do skutecznego treningu pamięci. Dzięki niemu zawodnik podczas meczu będzie w stanie zapamiętać większą ilość najważniejszych informacji, co pozwoli na szybkie podejmowanie dobrych decyzji.

Ustawienie:

Po włączeniu treningu „Memory” na jednym z semaforów pojawi się cyfra. Zakryj semafor, odnajdź kolejny z wyświetloną cyfrą i powtórz ten krok jeszcze raz. Te trzy pierwsze semafory należy ustawić w następujących miejscach:

–  linia końcowa, po lewej stronie,

–  głębia kortu, okolice środka,

–  tylna część prawego kara serwisowego.

Pozostałe 3 semafory przymocuj do siatki na wysokości korytarza deblowego po prawej stronie kortu.

Informacja:

Cyfry wyświetlane na światełkach mogą mieć dwa kolory:

– czerwony – liczba jest ujemna,

– zielony – liczba jest dodatnia.

Zadaniem zawodnika jest zsumowanie wszystkich liczb wyświetlonych na 3 pierwszych semaforach. Na końcu ćwiczenia należy zakryć semafor, który prezentuje poprawny wynik dodawania.

Wykonanie:

 1. Zawodnik rozpoczyna ćwiczenie za linią końcową na wysokości lewego korytarza deblowego.
 2. Zawodnik zakrywa pierwszy semafor w okolicy linii końcowej.
 3. Zawodnik uderza nagraną piłkę.
 4. Zawodnik wchodzi w głąb kortu i zakrywa drugi semafor.
 5. Zawodnik uderza kolejną nagraną piłkę.
 6. Zawodnik zakrywa trzeci semafor.
 7. Zawodnik podchodzi do siatki i uderza piłkę wolejem.
 8. Zawodnik kieruje się do prawego korytarza deblowego i zakrywa jeden z trzech semaforów, który wyświetla wynik dodawania.

Pamiętaj!

Działania na liczbach to możliwość wprowadzania wielu wariantów trudności. Wykorzystanie mnożenia i dzielenia pomoże osiągnąć jeszcze lepsze efekty.

To ćwiczenie jest inspiracją od naszych specjalistów. Sprzęt oraz platforma TESTYOU Premium pozwalają na  tworzenie treningów, których limitem jest tylko Wasza wyobraźnia. Wymyśl swoje autorskie ćwiczenia i ciesz się treningiem przyszłości!

 

Więcej

Pamięć w sporcie

Rola pamięci w sporcie

Pamięć jest jedną z najciekawszych zdolności w sporcie. Działa ona w sposób wyjątkowy – stanowi bazę pod rozwój innych umiejętności, jak efektywne podejmowanie decyzji czy antycypacja.  Mimo oczywistych korzyści związanych z treningiem pamięci, wciąż jest on rzadko spotykany w świecie sportu. Warto wykorzystać ten fakt, by być o krok przed innymi!

 

Gra na pamięć

Komentatorzy sportowi często używają zwrotu „zagranie na pamięć”. Tego typu gra polega na  zapamiętaniu ustawienia zawodników by po kilku chwilach użyć wyuczonego schematu. Sportowiec dzięki zapamiętanym informacjom potrafi przewidzieć, gdzie znajduje się jego kolega z drużyny. To nic innego jak skutek efektywnego treningu pamięci, który daje nam przewagę w postaci elementu zaskoczenia i bardzo szybkich działań.

 

Jak działa pamięć? 

W klasycznym podziale możemy wyróżnić cztery typy pamięci:

 • pamięć sensoryczną – która odpowiada za bardzo krótkie (maks. 0.5s.) przechowywanie informacji z naszych zmysłów,
 • pamięć krótkotrwałą – w której jesteśmy w stanie przechować kilka informacji na krótki okres czasu, np. o ustawieniu zawodników na boisku,
 • pamięć roboczą – która służy do przetwarzania informacji,
 • pamięć długotrwałą – w której przechowywane są bardzo duże ilości informacji, np. o tym jak poprawnie technicznie wykonać dane zagranie.

Biorąc pod uwagę sport, najbardziej interesującymi działaniami są pamięć krótkotrwała i robocza. To dzięki nim jesteśmy w stanie podejmować w czasie gry decyzje stanowiące o zwycięstwie. Nie zapomnijmy jednak, że wszystkie z wymienionych elementów współpracują ze sobą, tworząc jedną całość.

 

Jak trenować pamięć w sporcie?

Trening pamięci najlepiej wpleść w cykliczny trening sportowy. Trzeba mieć na uwadze, że samo zapamiętywanie nie przyniesie maksymalnie wysokich wyników. Należy wprowadzić dodatkowe elementy związane z pracą mózgu, jak np.  działania arytmetyczne, które zaangażują pamięć roboczą i odblokują potencjał innych umiejętności. Bardzo ważne jest wprowadzenie treningu pamięci już w młodym wieku, kiedy mózg zawodnika jest najbardziej otwarty i podatny na trening.

 

Więcej

Podejmowanie decyzji w sporcie

Jaka jest najważniejsza umiejętność w każdym sporcie?

Gdyby ktoś mnie spytał, jaka jest najważniejsza umiejętność  w profesjonalnym sporcie, odpowiedziałbym – efektywne podejmowanie decyzji.

 

Nawet najszybsza  reakcja bez dobrej decyzji jest nic nie warta.

Podejmowanie dobrych decyzji to podstawa mistrzowskiego wykonania w każdym sporcie. Możesz mieć doskonałą technikę lub siłę, ale bez podejmowania dobrych decyzji wszystko inne traci swoje znaczenie.

Czym jest efektywna decyzja?

Efektywna decyzja jest  to pełna optymalizacja dwóch składowych :  czasu reakcji  i poprawnego wykonania. Początkujący sportowcy mają skłonność  do popadania w skrajności. Podejmują bardzo szybkie lecz błędne decyzje lub poświęcają  zbyt dużo czasu na znalezienie odpowiedniego sposobu działania. Kluczem do sukcesu jest odnalezienie balansu. Dzięki specjalnym ćwiczeniom jesteśmy w stanie nauczyć nasz mózg jak optymalizować procesy efektywnego podejmowania decyzji.

Jak trenować podejmowanie decyzji ?

Musimy rozpocząć od zrozumienia całego skomplikowanego procesu.  Podejmowanie decyzji wymaga od zawodnika czterech podstawowych umiejętności:

 • Uwagi szerokiej – czyli obserwacji większej przestrzeni, aby dostrzec kilka istotnych elementów, np. ustawienie zawodników,
 • Uwagi wąskiej – czyli skupieniu się na jednym konkretnym obiekcie, np. lecącej piłce,
 • Antycypacji – czyli przewidzeniu działania przeciwnika, najczęściej na podstawie jego ruchów,
 • Pamięci – czyli bazy, która pozwala na przechowanie w mózgu najistotniejszych informacji.

Kompleksowy  trening zawierający te  cztery elementy zapewni nam ogromną przewagę nad przeciwnikiem. Musimy pamiętać że ćwiczenia tego typu muszą być wykonywane cyklicznie jako  uzupełnienie treningu podstawowego.

Inteligencja boiskowa.

Bardzo często słyszymy o „inteligencji boiskowej”. Zawodnik określany tym mianem częściej niż inni  dostrzega dogodne sytuacje i potrafi je wykorzystać.  To nie magia. To przykład zawodników którzy częściej niż inni skupiają się w swoim treningu na procesach właściwego podejmowania decyzji.

Więcej